Pressrum 

Pressrum
Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns eller besöka får twitter-kanal för det senaste nyheterna.

 

Kontakta oss

Sara Arons
Informationschef
Informations- och ledningskansliet
sara punkt arons snabela lansstyrelsen punkt se¤sara punkt arons snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233208
070-2278603

Länsstyrelsen i media

  • Strandskydd kan dras in 2014-07-23 Det föreslår länsstyrelsen vars förslag möter kritik.
  • Minskas strandskydd föreslås 2014-07-23 Strandskyddet för sjöar och andra vattendrag i länet kan komma att minskas föreslår länsstyrelsen.
  • Förslag kan ge mer strandnära tomter 2014-07-22 Länsstyrelsen har gett ett förslag som innebär att strandskyddet kommer att minska på flera håll i kommunen.
  • Bygglov för vårdcentral blir rättssak 2014-07-22 Det förhandsbesked till bygglov som Uppsala kommun givit för uppförandet av en vårdcentral vid Almunge har överklagats till mark- och miljödomstolen.
  • Äldre bör se upp med rekordvärmen 2014-07-22 Tomas Waara är tjänsteman i beredskap vid länsstyrelsen i Uppsala län, och han säger att de allra flesta ändå klarar av rekordvärmen utan svårigheter.
  • Spaning efter tid som flytt 2014-07-22 Därför tillsatte länsstyrelsen en slututredning, som Riksantikvarieämbetet UV Mitt fick i uppdrag att genomföra.

Bilder på landshövdingen

Länsstyrelsen på Twitter och Facebook