Utdrag ur landshövdingens kalender

Sidan visar ett utdrag ur landshövding Göran Enanders kalender.
Göran Enanders kalender

Vecka 18:

Måndag: Sillunchmingel och Sillunch på UKK följt av mottagning och mösspåtagning på Carolina Rediviva. Under kvällen bjuder landshövdingen in utvalda gäster till en Valborgssupé på Uppsala slott.

Tisdag: Deltar vid Majmiddagen på Uplands Nation.

Onsdag: Besöker Gräsö tillsammans med Östhammars kommun för information kring Gräsö Kött och betesprojektet på Örskär.

Torsdag: Medverkar vid invigningen av Kristallen, polisregion Mitts nya ledningscentral. Deltar därefter i UU Innovations samverkansdialog med temat Finansiering av samverkan.

Fredag: Styrelsemöte med STUNS.

 

Vecka 17:

Måndag: Interna möten under dagen. Deltar sedan i Kungliga Patriotiska sällskapets årsmöte och därefter vid avtackningen av Perus ambassadör.

Tisdag: Medverkar vid Övning Viking vid regementet i Enköping.

Onsdag: Inviger Eklundshofs nya lokaler i de tidigare militärförråden som nu renoverats. Medverkar därefter i konferensen Flora- och faunavård 2018 på ArtDatabanken.

Torsdag-fredag: Deltar i Knivstakonferensen, länsstyrelsens regionala Miljö- och klimatkonferens som i år fokuserar på miljö- och klimatutmaningar kopplade till livsmedel och vatten.

 

Vecka 16:

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Lunchmöte med Ärkebiskop Antje Jackelén och därefter medverkan i en tematräff med samhällsplanerare. Under eftermiddagen tar landshövdingen emot ett besök från Valloniens finans-, energi- och klimatminister. Dagen avslutas sedan med att det Regionala krissamverkansrådet håller möte på Uppsala slott.

Onsdag: Interna möten. Under eftermiddagen reser landshövdingen till Åbo för att delta i Nordiska Skärgårdssamarbetets rådsmöte.

Torsdag: Nordiska Skärgårdssamarbetets rådsmöte.

Söndag: Deltar vid årets Dag Hammarskjöld-föreläsning i Uppsala.

 

Vecka 15:

Måndag: Interna möten följt av en träff med representanter från STUNS.

Tisdag: Interna möten.

Onsdag: Medverkar vid länsstyrelsens introduktionsdag för nyanställda.

Torsdag: Landshövdingemöte följt av ett möte med Rådet för hållbara städer. Under kvällen deltar landshövdingen i Bona Postulatas middag på Eklundshof.

Fredag: Möte med representanter från Region Uppsala, länets kommuner samt Arbetsförmedlingens GD Mikael Sjöberg. Under eftermiddagen deltar landshövdingen i avtackningen av sjukhusdirektör Per Elowsson.

Lördag: Landshövdingen står värd för en middag i samband med att Konsulära kåren håller sitt årsmöte i Uppsala.