Utdrag ur landshövdingens kalender

Sidan visar ett utdrag ur landshövding Göran Enanders kalender.
Göran Enanders kalender

Vecka 22:

Måndag: Interna möten under förmiddagen. Under eftermiddagen besök landshövdingen TRIS och på kvällen har Uppsala läns- och regionråd möte.

Tisdag: Rikssalsstyrelsen sammanträder under förmiddagen. I övrigt interna möten.

Onsdag: Personaldag med länsstyrelsens personal i Enköpings kommun.

Torsdag: Interna möten under förmiddagen, därefter besöker landshövdingen Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Fredag: Interna möten.

 

Vecka 21:

Måndag-tisdag: Länsstyrelsens ledningsgrupp har planeringsdagar. Under tisdag eftermiddag inviger landshövdingen utställningen Årets och livets högtider på Grönsöö.

Onsdag: Interna möten under förmiddagen. Deltar därefter i Uppsala Universitets doktorspromotion.

Önskar en trevlig Kristi himmelsfärdshelg!

 

Vecka 20:

Måndag: Interna möten under förmiddagen och därefter deltar landshövdingen i SLU Holding AB:s bolagsstämma. Under eftermiddagen medverkar landshövdingen när Partnerskapet för landsbygdsutveckling i Uppsala län möts. Under kvällen konsert med Uppsala Akademiska Kammarkör i Botaniska trädgården.

Tisdag: Deltar när Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) lanserar "Uppsalamodellen" om långsiktighet och samverkan i omhändertagandet av våldsutsatta. Under eftermiddagen arrangeras Forskarna på slottet, ett forum för möte mellan forskning och andra aktörer i länet på ett dagsaktuellt tema - denna gång om grundvatten kopplat till Uppsalaåsen.

Onsdag: Medverkar vid Nordiska Skärgårdssamarbetets rådsmöte.

Torsdag: Inleder ett seminarium om perfluorerade ämnen (PFAS). Under kvällen sammanträder länsstyrelsens krissamverkansråd.

Fredag: Sammanträde med Stiftelsen Leufsta. Därefter inledningstalar landshövdingen vid Svenska byggnadsvårdsföreningens vårresa och under kvällen medverkar landshövdingen vid länsmiddagen i Stockholms län.

Söndag: Inviger det gamla fiskartorpet i Röllings naturreservat som har renoverats och som kommer att hyras ut till allmänheten under 2017.

 

Vecka 19:

Måndag: Länsstyrelsens Insynsråd gör en studieresa i Uppsala och besöker bl.a. Rosendal och Ulleråker.

Tisdag: Möte kring pågående utredning om energisparlån i Stockholm.

Onsdag: Interna möten, därefter avresa för deltagande i Landshövdinge- och länsrådsmötet i Jönköping

Torsdag-fredag: Deltar i Landshövdinge- och länsrådsmötet i Jönköping.