Utdrag ur landshövdingens kalender

Sidan visar ett utdrag ur landshövding Göran Enanders kalender.
Göran Enanders kalender

Vecka 40:

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Inledningstalar vid konferensen Skogens mångfald av natur- och kulturarv - SKÅNK. Under eftermiddagen deltar landshövdingen vid Kyrkomötets öppnande.

Onsdag: Medverkar vid konferensen Skogslandskapet - en mångfald av mål och brukande på SLU.

Torsdag: Deltar vid U-Folds höstseminarium - Nya utmaningar för svensk ANDT-strategi.

Fredag: Intern verksamhetsplanering med länsstyrelsens chefsgrupp. Deltar sedan när Uppsala Universitet firar 540 år. På kvällen står landshövdingen värd för höstens länsmiddag.

Lördag: Medverkar vid SLU:s doktorspromotion.  

Vecka 39:

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Utredningsmöte i Utredningen om energisparlån.

Onsdag: Träffar Riksantikvarien under morgonen. Senare under dagen möte med Riksrevisionen. Vid lunch medverkar landshövdingen vid prisutdelningen av Årets Företagare i Uppsala län. Under kvällen besöker landshövdingen Upptech.

Torsdag: Deltar i viltförvaltningsdelegationens möte och exkursion i länet.

Fredag: Interna möten.

Lördag: Medverkar vid Uppsala kommuns mässa Välkommen hem.

Söndag: Talar vid Mickelsmässmarknaden i Örsundsbro.

 

Vecka 38:

Måndag: Interna möten under förmiddagen. På eftermiddagen träffas länsstyrelsens Insynsråd. Under kvällen medverkar landshövdingen i SIU:s internationella kvinnocafé.

Tisdag: Välkomnar en delegation från Kinas Folkkongress som besöker Uppsala för att lära sig mer om vår regionala miljöförvaltning. Inledningstalar därefter på en workshop med temat integration. På eftermiddagen hålls ett möte med Leufstastiftelsen.

Onsdag: Interna möten. På kvällen deltar landshövdingen när länsstyrelsernas gemensamma nätverk för sekreterare träffas i Uppsala.

Torsdag-fredag: Under förmiddagen besöker landshövdingen övningen Aurora på Ärna. Därefter inleds länsstyrelsens miljö- och klimatkonferens i Knivsta. Under fredagskvällen deltar landshövdingen i Sverigemiddagen vid Kungliga Slottet.

Söndag: Besöker Övningen Aurora i Stockholm och deltar därefter i en middag med anledning av denna övning.

 

Vecka 37:

Måndag: Interna möten. Under kvällen deltar landshövdingen i en vernissage av Pattie Boyds privata fotosamling på UKK.

Tisdag:  Interna möten.

Onsdag: Besöker mottagningen för särskilt vård/sprutbyte. Under eftermiddagen delas priserna Årets nybyggare och Årets pionjär ut på Uppsala slott. Under kvällen hålls ett läns- och regionsråd.

Torsdag: Samverkansråd samt landshövdingemöte i Stockholm.

Fredag: Föreläser på Inspirationsdagen på Thoraxkirurgi och -anestesi. Under eftermiddagen tar landshövdingen emot en kinesisk delegation från Nanjing Jiangbei.

Söndag: Medverkar i invigningen av Gamla Uppsala Dubbelspår.