Landshövdingen

Göran Enander är landshövding i Uppsala län.
Göran Enanders förordnande sträcker sig från den 1 november 2016 till den 31 oktober 2020.

​Göran är född 1955 och kommer närmast från posten som länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Han har tidigare varit statssekreterare på Miljö- och energidepartementet och innan dess förvaltningschef på Vetenskapsrådet. Han har även varit generaldirektör för Skogsstyrelsen under perioden 2003–2008. Enander har också haft flera utredningsuppdrag.