Landshövdingen

Peter Egardt tillträdde som landshövding den 12 april 2010.

Peter Egardt, Landshövding. Foto: Patrik Lestander

Peter Egardt är född 19 september 1949. Han är fil.kand och har forskat inom nordiska språk vid Lunds universitet.

Peter Egardt var under 1995-2010 VD för Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet. Bland tidigare verksamheter märks statssekreterare hos statsminister Carl Bildt 1991-1994 och politiskt sakkunnig vid ekonomidepartementet 1979-1981.

Peter Egardt är ordförande i Försvarshögskolans styrelse, Rymdstyrelsen, Millesgården,  Stiftelsen Thielska galleriet samt ledamot av riksbanksfullmäktige m.m.

Han har tidigare deltagit i flera statliga utredningar och bl.a. varit regeringens särskilde utredare om den framtida utrikesförvaltningen.

Peter Egardt utsågs år 2012 av Regeringen till ordförande i kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg, Vargkommittén.