Kungörelser miljöfarlig verksamhet

Den som vill yttra sig över ansökan kan göra det skriftligen till Länsstyrelsen inom en yttrandetid, se respektive kungörelse för sista datum. Skicka gärna yttrandet digitalt via e-post.
Du kan läsa kungörelserna från den 18 auguari 2014 på webben.

Ansökningar

 • 551-3417-14-Eskilstuna-Energi-och-Miljo-AB-2017-05-12.pdf
  551-3417-14 Eskilstuna Energi och Miljö AB 2017-05-12
  Beskrivning Eskilstuna Energi och Miljö AB har ansökt om uppförande och drift av ett krafvärmeverk på fastigheterna Aspestahult 1:4 och 1:6 i Eskilstuna kommun samt tillstånd för hantering och lagring.
 • 551-3911-2016-Uppsala-Flygplats-(Ärna).pdf
  551-3911-2016 Uppsala Flygplats (Ärna)
  Beskrivning 2017-04-24 Förlängd igångsättningstid för civil flygverksamhet vid Uppsala Flygplats (Ärna)
 • 551-3809-2016-Lillje-Kyckling-AB-2017-03-31.pdf
  551-3809-2016 Lillje Kyckling AB 2017-03-31
  Beskrivning Lillje Kyckling AB har kommit in med tillståndsansökan till djurhållning av fjäderfä för uppfödning av slaktkyckling på fastigheterna Björskogs-Sorby 3:12 och Björskogs-Sorby 3:11 (del av) i Kungsörs kommun.
 • 551-8051-16-Bulten-Hallstahammar-AB-2017-03-23.pdf
  551-8051-16 Bulten Hallstahammar AB 2017-03-23
  Beskrivning Bulten Hallstahammar AB, fastigheten Hallsta 3:7 i Hallstahammars kommun, har kommit in med ansökan 2017-03-03 enligt miljöbalken om förlängd prövotid för utredning gällande utsläpp av processavloppsvatten.
 • 551-5673-16-PEAB-Asfalt-AB-2017-03-15.pdf
  551-5673-16 PEAB Asfalt AB 2017-03-15
  Beskrivning PEAB Asfalt AB har kommit in med tillstånd för tillverkning av polymermodifierad bitumen och bitumenemulsion på fastigheterna Transformatorn 1 och 2 i Västerås kommun.
 • 551-8299-16-AGA-Gas-AB.pdf
  551-8299-16 AGA Gas AB 2017-03-10
  Beskrivning AGA Gas AB har kommit in med tillståndsansökan för befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Hagalund 1:5 i Enköpings kommun.
 • 551-5916-2016-Malarplast-AB-2017-03-07.pdf
  551-5916-2016 Mälarplast AB 2017-03-07
  Beskrivning Mälarplast AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för utökad produktion av plastprodukter på fastigheten Lärlingen 5 i Eskilstuna kommun
 • 551-3465-15-Recycling-AB-2017-03-02.pdf
  551-3465-15 Recycling AB 2017-03-02
  Beskrivning Omprövning av tillstånd enligt miljöskyddslagen för Econova Recycling AB:s verksamhet inom fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby kommun
 • 551-4050-15-Setra-Travaror-AB-2017-03-01.pdf
  551-4050-15 Setra Trävaror AB
  Beskrivning Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Setra Trävaror AB på fastigheten Medora 168:118 i Älvkarleby kommun.
 • 551-4414-16-Rosang-Lantbruk-AB.pdf
  551-4414-16 Rösäng Lantbruk AB 2017-02-25
  Beskrivning Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad produktion av slaktkyckling på fastigheten Rösäng 3:1, Ålberga, Nyköpings kommun.
 • 551-910-16-Atervinningscentral-Vik.pdf
  551-910-16 Återvinningscentral Vik
  Beskrivning Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till avfallsanläggning på fastigheten Vik 1:5 i Vingåkers kommun
 • 551-474-16-Proton-Finishing-Eskilstuna-AB.pdf
  551-474-16 Proton Finishing Eskilstuna AB
  Beskrivning Ansökan om omprövning av tillstånd för Proton Finishing Eskilstuna AB
 • 551-542-17-Ericsbergs-Fideikomiss-AB.pdf
  551-542-17 Ericsbergs Fideikomiss AB
  Beskrivning Ansökan om ändring av villkor för miljöfarlig verksamhet för grus- och bergtäkt på fastigheterna Eriksberg 1:1 m.fl. i Katrineholm kommun
 • 551-221-17-Uppsala-Motorsportunion-Rorken.pdf
  551-221-17 Uppsala Motorsportunion Rörken
  Beskrivning Ansökan om villkorsändring, enligt miljöbalken, för verksamhet vid Rörken Motorstadion på fastigheterna Rörken 1:2 och Grän 1:4 i Uppsala kommun
 • 551-5709-16-Severt-Boman-Osthammar.pdf
  551-5709-16 Severt Boman Östhammars kommun
  Beskrivning Ansökan om tillstånd till jordtäkt på fastigheten Ed 4:7 i Östhammars kommun.
 • 551-7434-15-Duvhallen-Vindpark-AB.pdf
  551-7434-15 Duvhällen Vindpark AB
  Beskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vind-kraftspark Duvhällen i Eskilstuna kommun
 • 551-1650-14-Eolus-Vind-AB.pdf
  551-1650-14 Eolus Vind AB
  Beskrivning Eolus Vind AB har inkommet med ansökan om tillstånd av uppförande och drift av högst 18 vindkraftverk i Gnesta respektive Flens kommun
 • 551-115-16-Jesi-Kycklingfarm-AB.pdf
  551-115-16 Jesi Kyckling farm AB
  Beskrivning Jesi Kycklingfarm AB har kommit in med en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till slaktkycklingsproduktion på fastigheten Granhed 3:33 i Katrineholms kommun

Beslut