Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.


Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter).


Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

De författningar som publiceras på denna webbplats är sådana som gäller tills vidare. En komplett förteckning finns att tillgå på Länsstyrelsen. Löpnummer ordningen är inte löpande. Det finns "hål" i förteckningen. Det beror på att vissa författningar inte längre ska publiceras i författningssamlingen, till exempel trafikföreskrifter, samt att en del är tillfälliga m.m.

Om du har frågor om författningssamlingen, kontakta Gunnar Ljungqvist.

 

Författningar