Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Uppsala län

Mångsidig myndighet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25.000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer. Länsstyrelsen har idag cirka 200 kvalificerade medarbetare på tio olika enheter.

Variationen av arbetsuppgifter är stor och omfattar bl.a. miljöskydd, samhällsplanering, naturvård, veterinära frågor, EU-frågor, lantbruks- och bidragsärenden, beredskapsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat.

Vem styr Länsstyrelsen?

Chef är landshövdingen som är utsedd av regeringen. Den 12 december 2009 utsåg regeringen Peter Egardt som landshövding i Uppsala län. Peter Egardt tillträdde som landshövding den 12 april 2010. Johan von Knorring är tillförordnat länsråd från den 18 maj 2015. Länsstyrelsen har ett Insynsråd som består av nio ledamöter med landshövdingen som ordförande.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom: naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering och räddningstjänst och integration m.m.