Färre anvisas till kommunerna

Antalet personer som fått uppehållstillstånd, och som ska anvisas till kommunerna, fortsätter att minska i Uppsala län. Kommunerna ska ta emot 380 färre på anvisning jämfört med 2017.

​Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade på måndagen om fördelningen av mottagande av nyanlända invandrare som ska anvisas till kommuner i Uppsala län.

Migrationsverket har beräknat att det totala mottagandet för Uppsala län, nästa år, är 1 589 nyanlända med uppehållstillstånd. Av dessa ska 651 tas emot på anvisning, det vill säga då samhället placerar personer i landets kommuner. Merparten med uppehållstillstånd väljer dock boendeort på egen hand.

- Minskningen är ett resultat av att det finns färre asylsökande i landet. Det finns fortfarande en internationell flyktingkris, men det har blivit svårare att ta sig in i Europa, säger länsstyrelsens integrationshandläggare Malin Eklund.

Fördelningen av anvisade personer med uppehållstillstånd sker enligt en beräkningsmodell där man tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, arbetsmarknadssituation och förekomsten av nyanlända/asylsökande.

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Läs mer om beslutet