Lång väg kvar trots fortsatt bredbandsutbyggnad

Fiberbredbandet sträcker ut sig i Uppsala län, men det är fortfarande stor skillnad mellan kommuner - och mellan landsbygd och tätort. Det framgår av Post- och telestyrelsens statistik som presenteras i dag.
Bland länets kommuner är det Uppsala kommun som kommit längst med snabbt bredband. Där har 87 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband, det vill säga en hastighet på minst 100 Mbit/s.

I Heby kommun är motsvarande andel bara 25 procent. Heby stod dock tillsammans med Östhammar för den snabbaste tillväxten av fiberbredband förra året.

- Det händer mycket men vi har lång väg kvar till det nationella målet att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Det är viktigt för framtiden. Fler samhällstjänster kommer att kräva anslutning, säger Sara Nilsson regional bredbandskoordinator.

Regeringen har nyligen tagit fram en strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

På landsbygden ser utvecklingen betydligt mer blygsam ut, visar statistiken från PTS. Sara Nilsson menar att det krävs ett samspel där alla aktörer ser bredbandsutbyggnaden som viktig.

- Det är inte en enskild aktörs ansvar att bygga ut bredbandet utan många parter måste samverka. Det krävs pengar från regeringen, att kommunen arbetar stödjande och agerar bollplank till intresserade, att Region Uppsala prioriterar frågan och att marknadsaktörer fortsätter att bygga ut. Vi vet samtidigt att mycket är på gång i hela länet, vi kanske ser resultat av det redan i nästa års statistik.

Statistiken är hämtad ur Post- och telestyrelsens årliga kartläggning av bredband i landet.

PTS har i uppdrag att kartlägga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. I den årliga rapporten kartläggs tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

Läs mer

PTS kartläggning 

Länsstyrelsen om IT och bredband