Finland 100 år!

I dag gratulerar vi Finland som firar 100 år som självständig nation.

Förutom historiska band mellan Sverige och Finland finns det många i Uppsala län och i Sverige som har släktband och kopplingar till Finland. De finsktalande invandrarna från Finland uppgår till drygt en halv miljon människor och utgör den största av Sveriges fem nationella minoriteter.