Yrkesmentorer för snabbare integration

Nyanlända akademiker ska kunna få en yrkesmentor genom den ideella föreningen Yrkesmentorer inom Rotary. Länsstyrelsen har beviljat medel för projektet.

Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed skapas förutsättningar för en snabbare integration.

Projektet, som drivs av Rotary, ägs av Uppsala kommun och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen i Uppsala.  

Intresset för att bli mentor har varit stort. Måndagen den 15 februari samlades ett 40-tal rekryterade yrkesmentorer i en kick-off på Uppsala slott. På plats fanns även representanter för länsstyrelsen, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.  

Rotary har arbetat med yrkesmentorskap för målgruppen nyanlända akademiker sedan 2010 i bland annat Västsverige, Östergötland och Halland.