Vargföryngring bekräftad i Glamsenreviret

Länsstyrelsen kan nu bekräfta föryngring i Glamsenreviret. Under våren 2015 har det fötts valpar i det revir som delas mellan Uppsala och Gävleborgs län.

Under julhelgen har minst fyra vargar fastnat på Länsstyrelsens kamera. Även en kortare spårning den 5 januari bekräftar att det förra våren skett en föryngring, det vill säga att de vargar som tidigare bekräftats i Glamsenreviret har fått valpar.

Länsstyrelsen fortsätter nu att spåra i området för att reda ut hur många individer det rör sig om och för att samla in DNA för analys. Spårningarna fortsätter också för att se revirets gränser. I dag tänker vi oss E4:an som revirets gräns i väster men det är osäkert.

Foto på vargspår i snö

Har du observerat rovdjur?
Rapportera i appen Skandobs Touch, som kan laddas ner här:
Skandobs Touch Iphone
Skandobs Touch Android

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

Läs mer här om hur du rapporterar in rovdjursobservationer