Pågående inventering av lo och varg

Nu pågår Länsstyrelsens årliga räkning av rovdjur i länet. Resultatet granskas sedan av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Ett färdigt resultat brukar vara klart efter sommaren.

Lodjur räknades till och med februari månad och varg räknas till och med mars. Inventeringen sker delvis med hjälp av att allmänheten rapporterar in observationer av rovdjur.

Länsstyrelsen får fortfarande in ganska många rapporter om lodjur men väljer att under mars månad prioritera inrapporterade observationer av varg. Det innebär att Länsstyrelsen för tillfället inte kontaktar alla som rapporterar in lodjursobservationer. Vi tar dock fortfarande tacksamt emot rapporter från allmänheten. Länsstyrelsen är ännu inte klar med sin sammanställning av antalet lodjur i länet.

Vi får in relativt många vargobservationer just nu. De flesta observationerna utgörs av spår. Det är i regel svårt att skilja på varg- och hundspår. Därför kan rapporterade vargspår vid kontroll visa sig vara hundspår.

Det finns fortfarande en vargflock på 6–7 individer kvar i reviret Glamsen i Älvkarlebys kommun. Genom DNA-analys av urin/spillning vet vi att det i mitten av februari fanns en vargtik från Värmland i Florarnas naturreservat. I och med att vargar rör sig och kan förflytta sig långa sträckor, kan varg dyka upp var som helst i länet.  

Har du observerat rovdjur? 
Rapportera i appen Skandobs Touch, som kan laddas ner här:
Skandobs Touch Iphone 
Skandobs Touch Android

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

Läs mer här om hur du rapporterar in rovdjursobservationer