Just nu är Mälarens aspar på väg upp läng Fyrisån för att leka

Upplands landskapsfisk kan just nu ses i Fyrisån. Ta tillfället i akt och gå ned till ån så kanske du får syn på någon av de 10 kg tunga fiskarna som vandrar upp genom fisktrapporna för att leka. Att den hotade fisken asp kan ses i centrala stan kan vi tacka flera myndigheter, Uppsala kommun, lokala föreningar och organisationer för.
Asp 90 cm, ca 10 kg. Bild från fiskräknaren 14 april kl. 19.25.

Cirka 50 lekmogna aspar har igår och idag passerat fiskräknaren i en av asptrapporna under sin vandring till den s.k. aspforsen i centrala Uppsala. Uppvandringen pågår normalt i flera dygn och förhoppningarna är att det tidigare rekordet på cirka 120-tal lekande "Fyriså-aspar" ska överträffas.

Det är sex år sedan fiskvandringsvägarna vid Islandfallet och Kvarnfallet uppfördes. I folkmun är de kända som "asptrapporna", i syfte att den hotade fiskarten asp (Aspius aspius, tillika Upplands landskapsfisk) och andra arter åter ska kunna vandra upp från Mälaren och leka i Fyrisån.

Det visar sig nu att en strid ström och ett successivt ökat antal fiskar utnyttjar de anlagda fisk- passagerna och många arter förökar sig återigen vid "aspforsens" strida ström nedströms Kvarnfallet. Antalet aspar som lägger sin rom i centrala Uppsala har från första året ökat från ett tjugotal till över 120 stycken 2012. Fiskvandringsvägarna i Fyrisån är därmed att betrakta som en av de mest framgångsrika satsningarna i Sverige med syftet att förstärka populationen av en hotad fiskart.

Hur många aspar som vandrar upp i år för att leka vet vi i slutet av veckan!

Aspmärkning 2014

Inom ramen för ett pågående forskningsprojekt fångas, märks och återutsätts också några av asparna. Arbetet fortsätter de kommande dagarna för att på sikt få svar på frågan om de återvänder till Fyrisån de kommande 5-10 åren eller om de dyker upp i andra vattendrag runt Mälaren. Detta följs även upp genom att man letar efter asprom på platser där fisken förväntas leka.

Aspmärkningarna genomförs med olika metoder och ingår i ett av flera märkningsprojekt runt om i Uppland. Har du frågor om märkningen kontakta Kontakta Johan Persson 070-586 82 36 eller Tomas Loreth 073 946 42 90 på Upplandstiftelsen. Projektet betalas till större delen av Länsstyrelsen huvudsakligen med medel för åtgärdsprogram för hotade arter från Havs- och vattenmyndigheten.