Vinn på mindre matsvinn!

Onsdagen den 23 maj genomför Länsstyrelsen i Uppsala län ett seminarium om hur skolköken i länet kan minska matsvinnet och på så sätt få både miljömässiga och ekonomiska vinster.
Både miljön och ekonomi vinner på minskat matsvinn i skolorna.

I Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för 2011 ingår en klimatsmart livsstil som ett strategiskt område där livsmedelskonsumtionen spelar en viktig roll.  

– Under hösten 2011 genomförde vi en workshop med rubriken ”Vilken roll spelar konsumtionen av mat för klimatet?”. Vi följer nu upp med en diskussion om hur man kan minska matavfallet i kommunernas skolkök. Inbjudna är bland annat kostchefer och bespisningspersonal samt miljö- och energistrateger från länets kommuner, berättar projektledare Mino Ashkan Far från Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.  

– Minskat matsvinn i skolkök kan även få indirekta effekter för andra delar av samhället. Ett ändrat beteende hos elever och personal påverkar resten av familjen och vi når på så vis många personer!   Media hälsas välkomna att delta i mötet.  

För mer information, se bif. program samt kontakta: Projektledare Mino Ashkan Far, tfn 018-19 50 51, 073-565 05 35


 Vinn på mindre matsvinn!