Skyddsjakt på varg i Gräsö skärgård

Under helgen har ytterligare döda får hittats vilket innebär att totalt 19 av 30 får på ön lilla Risten dödats. Av dessa var 12 lamm, fortfarande saknas 1 får. Länsstyrelsen har besiktat de döda fåren och kan konstatera att det är varg som dödad fåren.

Som Länsstyrelsen tidigare har publicerat har Naturvårdsverket muntligt meddelat beslut om skyddsjakt på den varg som dödat får på ön Lilla Risten utanför Gräsö. Beslutet är överklagat.

I avvaktan på ett skriftligt beslut från Naturvårdsverket gäller det muntliga beslutet. Det innebär att jakt endast får ske med kulvapen klass 1 och att jaktområdet är Gräsö samt intilliggande öar.

Länsstyrelsen har yttrat sig till Naturvårdsverket och bland annat föreslagit ett lämpligt jaktområde samt att hagel ska få användas och att jakt från båt ska tillåtas, se länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket. En skriftlig ansökan om skyddsjakt har också inkommit till Länsstyrelsen och till Naturvårdsverket.

Dödat får invid vattnet

 Länsstyrelsens yttrande