Ny bok om sällsynta skalbaggar

Länsstyrelsen ger tillsammans med Upplandsstiftelsen ut boken om sällsynta skalbaggar i Uppsala län.
Boken sällsynta skalbaggar i Uppsala län

Insekter spelar en stor roll i det stora biologiska kretsloppet. Det mesta som finns i naturen livnär någon form av liv. Fanns inte nedbrytare av organiskt material skulle vi tex ha problem med produktionen av många livsavgörande nyttigheter. Även när det gäller pollinering av frukt och bär spelar ju många insekter en avgörande roll.  

För att nu kasta lite mer ljus på och öka kunskapen kring den del av den biologiska mångfalden som rör just insekter, ger vi tillsammans med Upplandsstiftelsen nu ut boken ”Sällsynta skalbaggar i Uppsala län”. Vi beskriver utbredning/status, ekologi och hot/åtgärder för de 135 arter som ingår.  

De 135 arterna har valts ut, bland tusentals arter i länet, med tanken att de ska beskriva så mycket av de ekologiska sammanhangen som möjligt och visa på kopplingarna till de olika livsmiljöer som de är beroende av.  

Boken är ett resultat av ett tioårigt projekt tillsammans med Upplandsstiftelsen. Projektet har tidigare gett ut en liknande bok om sällsynta fjärilar i länet.  

Utöver artbeskrivningarna med tillhörande kartor, finns en inledande del i boken som beskriver ett antal miljöer och så kallade substrat som är livsavgörande för olika arter. Det kan exempelvis röra sig om en särskild svamp som finns på vissa trädslag eller något så trivialt som fårbajs.  

Olof Hedgren och Pär Eriksson är författare till boken.    

Boken går köpa i Länsstyrelsens reception för 100 kr. Summan betalas med hjälp av ett inbetalningskort. Receptionen är öppen varje vardag mellan kl 09.00 -15.00.  Det går även att beställa boken via mail uppsala@lansstyrelsen.se.