Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter i oktober

Länsstyrelserna genomför under de kommande fyra veckorna den hittills största kontrollen av djurtransporter.

Det länsövergripande djurtransportprojektet inleds på måndag. Projektet är det första i sitt slag sedan länsstyrelserna övertog djurskyddet från kommunerna 2009. Ett av målen med projektet är att säkerställa att kontroller och bedömningar bedrivs på samma sätt över hela landet.

– Den här typen av samarbeten har varit svåra att organisera tidigare. Att länsstyrelserna kan samordna en så här stor insats ger oss en bättre kunskap om vilka platser och typer av djurtransporter som behöver kontrolleras, säger projektledaren Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne.

I Uppsala län kommer transporterna till slakterierna att kontrolleras samt att förhållandena vid lastning och avlastning av djur på gårdar, beten och slakterier kommer att genomföras. Det handlar om transporter till slakterier av fjäderfä, gris och nöt. Kontrollerna pågår under fyra veckor och kommer i vissa fall att koordineras mellan länen. Samma transport kan kontrolleras vid lastning i ett län och avlastning i ett annat län.