Uppländskt integrationsprojekt tävlar på Landsbygdsgalan

Det av Länsstyrelsen i Uppsala finansierade projektet ”Innovation landsbygd” har av en nationell kommitté valts ut bland över hundra projekt i hela landet att tävla vid höstens Landsbygdsgala.   
Teffodling

Till Landsbygdsgalan nomineras projekt ur kategorierna ungdom, miljö, integration, innovation, Leaderprojekt, landsbygdsföretagare och landsbygdsprojekt.

”Innovation landsbygd” som tävlar i kategorin integration hade som mål att sammanföra utländsk kompetens inom de gröna näringarna med svenskt jordbruk.  

- ”Innovation landsbygd” har på kort tid skapat en tydlig och lyckad modell för hur utländsk kompetens kan sammanföras med verksamheter på landsbygden. Nya influenser och kunskap har överförts från nysvenskar med agrar bakgrund till svensk livsmedelsproduktion. Därigenom skapas nya arbetstillfällen och nya produkter på marknaden, säger landsbygdsdirektör Helene Holstein.

Sju arbetslösa agronomer med utomeuropeisk bakgrund involverades i projektet. Alla hade erfarenhet av odling, livsmedelsutveckling, forskning och utveckling från sina hemländer. Under fyra månader under hösten 2011 genomfördes marknadsstudier och analyser av vilka typer av nya grödor som skulle kunna vara lämpliga för svenska förhållanden.

Provodling av ca tjugo, för svenska förhållanden, nya grödor genomfördes på fem gårdar i länet där lantbrukarna medverkade som samarbetspartners i projektet.  

För mer information, kontakta: Landsbygdsdirektör Helene Holstein, tfn 018-19 53 84, 070-558 91 78