Områden för utplacering av varg utsedda i länet

En eventuell utplacering av vuxen varg i Uppsala län bör ske i norra delen av Heby kommun. Det har viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutat efter förslag från Länsstyrelsens tjänstemän
Vargen är sövd för flytt. Vargen är inte skjuten.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utse två geografiska områden för utplacering av en eller flera vuxna vargar. Vid urval av områden ska antal kriterier beaktas, t.ex. måste avståndet till närmaste flerfiliga väg och järnväg överstiga en mil. Det ska också finnas relativt få betande tamdjur i området och avståndet till närmaste befintliga vargrevir får inte vara större än 10 mil. Markägare ska också lämna tillstånd för utsättning av varg.

- Vi bedömer att norra delen av Heby kommun bäst svarar mot de utpekade kriterierna. Anledningen är närheten till flera befintliga revir i Gävleborg och Västmanland vilket ökar chansen för vargen att hitta en partner. Dessutom finns det inte så många fårbesättningar i området vilket minskar risken för angrepp. Det utpekade delen av Heby kommun är så pass stort att det rymmer två områden för utplacering av varg, säger naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg.

I sitt beslut pekar viltförvaltningsdelegationen på att en flyttning av vargar till nya områden inte bör vara det första alternativet för att stärka vargstammen.

- Vi anser att det viktigaste för att skapa en långsiktigt livskraftig vargstam är att underlätta den naturliga invandringen från Ryssland och Finland, säger landshövding Peter Egardt, ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Om det kommer att flyttas vargar till det utpekade området i Heby är idag osäkert.

- Det är Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk som ansvarar för detta. Vid en eventuell utsättning måste en specifik plats inom det utpekade området utses och markägare och jakträttsinnehavare måste lämna sitt tillstånd, påpekar Lennart Nordvarg