Newcastlesjuka på gård utanför Enköping

Ett fall av fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård i Örsundsbro i Uppsala län. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt visar att en besättning med cirka 14500 värphöns är smittad av sjukdomen. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning och fåglarna kommer att avlivas. Newcastlesjuka är en mycket allvarlig och smittsam djursjukdom, men den smittar inte människor.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Hönsen i besättningen kommer att avlivas och destrueras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Förbud för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Förbud mot transporter av levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Förbud mot utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

Symtom och smittspridning

Newcastlesjuka är en mycket smittsam anmälningspliktig virussjukdom som kan drabba både vilda fåglar och tamfåglar. Den kan angripa nervsystem, andningsorgan och tarmkanal. Vanliga symtom är ökad dödlighet, minskad äggproduktion, andningssvårigheter, diarré och rörelsestörningar. Sjukdomen sprids lätt via smittade fåglar och ägg, fordon, transportburar och redskap. Smittan kan även spridas via luften över kortare avstånd. Kontakta veterinär vid symtom där newcastlesjuka inte kan uteslutas.

Tidigare utbrott i Sverige

Sverige har haft flera utbrott av newcastlesjuka sedan mitten av 1990-talet. I samtliga fall har bekämpningen av viruset varit framgångsrik och utbrotten har snabbt kunnat stoppas.Uppsala län hart tidigare inte haft något utbrott av newcastlesjuka.

Mer information

Här kan du läsa vilka restriktioner som gäller i skydds- och övervakningsområdet.

Frågor om newcastlesjuka

För frågor och ansökningar om dispens för transporter inom, in och ut från skyddsområdet och övervakningsområdet kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län.  Om du har allmänna frågor om newcastlesjuka kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223. Kundtjänsten har öppet måndag till fredag 8.00-16.30.

Kontaktperson för journalister

Jordbruksverket: tfn 0703-42 48 13
Länsstyrelsen Uppsala: Henrik Ericsson, länsveterinär, tfn 070-203 38 51.