Landshövding Peter Egardt besöker Gimo

Torsdagen den 15 december besöker landshövding Peter Egardt Gimo.

Dagen inleds kl. 10.00 med ett studiebesök på Sandvik AB där platschef Yngve Krantz och fabrikschef Jörgen Frantz tar emot. Därefter blir det Knutmassomuseét och sedan lunch på Gimo Herrgård.

På eftermiddagen besöker landshövdingen Wilhelm Haglunds Gymnasium samt Bruksgymnasiet för att bl.a. informera sig om dessa skolors samverkan med näringslivet och internationella utbyte.

- Östhammars gymnasieelever tillhör de allra bästa i landet när det handlar om att skaffa jobb eftersom avslutade studier. Jag vill veta mer hur skolorna arbetar för att förbereda eleverna så att de kan träda in på arbetsmarknaden, säger landshövding Peter Egardt, i en kommentar till besöket i Gimo.

Besöket avslutas kl. 14.00 med information och diskussion med företrädare för Östhammars kommun. Vid mötet deltar landshövdingen och stabschef Peter Huotila från Länsstyrelsen i Uppsala samt Jacob Spangenberg, ordf. kommunstyrelsen i Östhammar, Margareta Widén Berggren, vice ordf., Anna-Lena Söderblom, 2:e vice ordf., Lennart Owenius, ledamot samt kommunchef Peter Nyberg.

För mer information, kontakta:
Landshövding Peter Egardt, 018-19 53 08
Stabschef Peter Huotila, 018-19 53 54
Anneli M. Sumén, Östhammars kommun, tfn: 0173-861 35, 070-515 7010