Fallande istappar – ett hot mot allmänhetens säkerhet?

Ett tjugotal intresserade - kommunala och privata fastighetsägare, försäkringsbolag och polismyndighet - hade slutit upp på länsstyrelsen möte idag om förebyggande åtgärder mot olyckor med fallande istappar, snöras och halka under vinterhalvåret.

- Jag har kallat till detta möte för att diskutera vad vi gemensamt kan göra för att undvika olyckor i framtiden. Länsstyrelsen har ett ansvar för att länets medborgare tryggt och säkert kan röra sig på gator och torg och tillsammans med er kan vi åstadkomma detta, sade landshövding Peter Egardt.

Landhövdingen berättade att han under förra årets "vargavinter" gått runt i Uppsala och noterat de många hängande istapparna från taken.

- Det är bara en tidsfråga innan det händer något, sade landshövdingen som också hade den tragiska olyckan med dödlig utgång i Stockholm för några år sedan i färskt minne.

- Vi kan inte slå oss till ro och tro att det blir en grön vinter bara för att det börjat så här. Det kan slå om väldigt snabbt, menade också Ulf Lundgren, biträdande närpolischef i Uppsala som under sina 25 år i tjänst sett en hel del och som även betonade fastighetsägarna ansvar.

Olika sätt att varna allmänheten diskuterades också på mötet. En nyligen lanserad tjänst där allmänheten kan rapportera in istappar presenterades. Varningen förmedlas till ansvarig fastighetsägare och dessa samt inrapporterade skador visas även på en karttjänst. Även SMHI har en tjänst där risk för snöras från tak - beroende av aktuell snömängd, vindar och temperaturväxlingar kan beräknas.

Dagens möte blev ett startskott till ett fortsatt samarbete kring dessa frågor, sade en nöjd landshövding efter avslutat möte.