Cecilia Rydinger Alin är Årets hedersupplänning

Professor Cecilia Rydinger Alin har utsetts till 2011 års Hedersupplänning. Hon har framgångsrikt lett Allmänna Sången under ett antal år för att därefter bli OD:s första kvinnliga dirigent.
Cecilia Rydinger Alin

- Cecilia Rydinger Alin har bidragit till förnyelsen av en traditionstung verksamhet som i allra högsta grad är ett kännetecken för Uppsala och det uppsaliensiska. Hon har också bidragit till en ökad förståelse för det krävande och konstnärliga dirigentyrket, säger landshövding Peter Egardt i en kommentar till utnämnandet.

Diplom och en speciellt framtagen hedersnål kommer att lämnas över vid en ceremoni på Uppsala slott. Därefter bjuder landshövdingen samtliga Hedersupplänningar på middag.  

Media hälsas välkomna

Fototillfällen och möjlighet till samtal med Årets Hedersupplänning

Tid: Måndagen den 14 november kl. 18.00

Plats: Representationsvåningen Uppsala slott, ingång A.

Tidigare utsedda Hedersupplänningar:

1991 Anders Wall
1992 Hans Alsén
1993 Bertil Werkström
1994 Ingegerd Troedsson och Birgitta Dahl
1995 Stig Strömholm
1996 Emil Kamilarov och Dina Schneidermann
1997 Peter Nilsson
1998 Torgny Segerstedt
1999 Owe Thörnqvist
2000 Carl-Gustav von Ehrenheim
2001 Elsie Johansson
2002 Lasse Åberg
2003 Gunnar Brusewitz
2004 Hans Dalborg
2005 Eric Ericson
2006 Knut Knutson
2007 Mattias Klum
2008 Sigrid Kahle
2009 –
2010 Peter Englund