Spel och sport

Spel och sport

Länsstyrelsen ger tillstånd till tävling med fordon på väg, till kampsportsmatcher, till bingospel och i vissa fall till lotterier.


För att få anordna tävling med fordon på väg behöver du Länsstyrelsens tillstånd. Om tävlingen körs genom flera län söker du tillståndet i det län där tävlingen börjar.

För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsporter krävs ett särskilt tillstånd, som du söker hos Länsstyrelsen i Örebro län.


Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till lotterier som ska bedrivas i flera kommuner inom länet, så kallade regionala lotterier. Vi har också tillsyn över dessa spel. Kommunen sköter tillståndet om lotteriet ska anordnas av en förening som endast är verksam i en kommun. Oftast kan kommunernas fritidsförvaltningar lämna mer upplysningar om ansökan och tillståndet. Ibland kan andra juridiska personer än ideella föreningar få tillstånd att ordna lotterier, enligt lotterilagen (SFS 1994:1000).

 

 

 Frågor om lotterier sköts av Länsstyrelsen i Stockholms län

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.

 Mer information om kampsporter