Bilskrotning

Bilskrotning

Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av länsstyrelsen i det län där verksamheten främst ska finnas. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten.


Reglerna för bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186), och enligt den ska platsen för bilskrotningen återställas om och när verksamheten upphör. I § 3 anges också att länsstyrelsen kan kräva en säkerhet för de åtgärder som behövs.


Mottagningsställen

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Mottagningställen för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv som tydliggör producenternas ansvar för uttjänta fordon. Mottagninställen ska anmälas till länsstyrelsen av bilproducenterna.