Näringsliv och föreningar 

Föreningsmöte
Foto: Altemark (creative commons. flickr.com)

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Kontakta oss

Peter Huotila
Chef Samhällsutvecklingsenheten
Samhällsutvecklingsenheten
Peter punkt Huotila snabela lansstyrelsen punkt se¤Peter punkt Huotila snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233268
070-5589969