Grundvatten

Mycket av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvatten. När nivåerna av grundvatten lägre är än normalt finns det risk för vattenbrist. Du bör redan nu planera för hushållning med vattnet. Läs mer här.
Karta över Sverige där områden med risk för vattenbrist är markerade (ungefär hela Götaland och delar av Svealand-Norrland)

Låga grundvattennivåer i hela länet

Grundvattennivåerna i länet är för närvarande mycket under det normala. Det betyder att det finns risk för problem med vattentillgången framförallt för hushåll med egen brunn.

Även kommuner som använder grundvatten för den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas.

Nulägesbild och prognos

SMHI och SGU har gemensam information om risk för vattenbrist i tjänsten "Risk för vattenbrist". Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Planera för att hushålla med vattnet

Både små och stora grundvattenmagasin är drabbade. De små magasinen påverkas snabbare av den låga nederbördsmängden. De stora magasinen har en längre återhämtningstid.

Enskilda brunnar tar i huvudsak sitt vatten från små magasin och den kommunala vattenförsörjningen tar sitt vatten från de stora magasinen.

Grundvatten bildas normalt under vintermånaderna, när vegetationen inte tar upp den nederbörd som faller och avdunstningen är låg. Den senaste vintern har haft små nederbördsmängder – så lite som femtio procent av det normala i vissa områden - vilket gör att grundvattennivåerna inte kunnat återhämta sig. Nu är vegetationssäsongen i full gång och det finns därför små utsikter att grundvattennivåerna ska återställas till det normala.

Eftersom grundvattennivåerna normalt är som lägst i augusti/september finns stor anledning att redan nu planera för att hushålla med vattnet. Ny grundvattenbildning kommer inte att ske förrän i höst och då krävs rikliga nederbördsmängder för att återställa nivåerna till det normala.

För dig med egen brunn

Du som har egen brunn är själv ansvarig för brunnen och vattenkvaliteten. Du som har egenvattenförsörjning bör se över din brunn –notera aktuell nivå jämfört med normal nivå och vara uppmärksam på smakförändringar.

Du bör redan nu förebygga eventuella problem genom att vara sparsam med vatten, varje droppe räknas.

Om vattnet tar slut kontakta kommunen för information om närmaste tappställe där du kan hämta vatten.

För dig med kommunalt vatten

För dig som har kommunalt vatten i din kran gäller det att hålla koll på och följa kommunens rekommendationer och eventuella bevattningsförbud. För mer information kontakta din kommun.

Några tips på hur du kan spara på vattnet:

 • Fyll inte poolen med kranvatten i sommar.
 • Duscha snabbt.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Kör inte disk- eller tvättmaskin förrän de är fulla.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Behöver du spola länge för att få varmt vatten? Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull, annars kan du samla upp vattnet i en tillbringare och använda till att vattna krukväxterna.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd för trädgårdsbevattning.
 • Låt bli att vattna gräsmattan.

Aktuella grundvattennivåer hos SGU

På Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan du läsa mer och finna aktuell information om grundvattennivåerna i landet.  

Vad är grundvatten?

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Grundvattenytans läge har stor betydelse när man ska gräva brunnar, bygga tunnlar och bergförvar, i jordbruk och i den allmänna samhällsplaneringen. För dricksvattenförsörjning till städer och andra samhällen försöker man så långt som möjligt använda grundvatten. Grundvattenreservoarerna i Sverige finns framförallt i våra rullstensåsar.

För dig som vill veta mer: