Miljö och klimat 

Vy över Mälaren

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Kontakta oss

Lennart Nordvarg
Chef Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten
Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233315
070-5589903
Eva Bergdahl
Länsarkitekt/Stf chef
Samhällsutvecklingsenheten
Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233217
070-5589908
Tomas Waara
Chef Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233363
070-5589907
Johan von Knorring
Länsråd
Länsledningen
johan punkt von punkt knorring snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt von punkt knorring snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233376
070-5589921