Miljö och klimat 

Flygbild Bergslagsbild AB. Göran Andersson, Olandsån. Begränsad Klimatpåverkan Tobias Flygar.
Foto: Foto: Flygbild Bergslagsbild AB. Göran Andersson Olandsån. Begränsad Klimatpåverkan Tobias Flygar. Logo Klimatavtal Uppsala län Johan Bendrik.

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Nyheter

Kontakta oss

Lennart Nordvarg
Chef Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten
Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Nordvarg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233315
070-5589903
Eva Bergdahl
Länsarkitekt/Stf chef
Samhällsutvecklingsenheten
Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233217
070-5589908
Tomas Waara
Chef Miljöskyddsenheten
Miljöskyddsenheten
Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt Waara snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233363
070-5589907
Johan von Knorring
Försvarsdirektör
Enheten för samhällsskydd och beredskap
johan punkt von punkt knorring snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt von punkt knorring snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233376
070-5589921