Val 

Rösträkning på Länsstyrelsen
Rösträkning på Länsstyrelsen Foto: Arne Åhman

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Vi beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.  

Valåret 2014

Under 2014 är det val vid två tillfällen. Den 25 maj var det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Förtidsröstning för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Förtidsröstningen startade den 27 augusti och pågår fram till och med valdagen den 14 september 2014. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets röstningslokaler. Kom ihåg att ta med röstkort och id-handling!

Före valet

Länsstyrelsen fastställer valkretsindelningen och beslutar om hur valdistrikten ska se ut. Vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige tar vi emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Vi ändrar i röstlängden om uppgifterna på ditt röstkort är fel. Röstlängden används sedan i vallokalerna för att pricka av vilka som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi ge dig ett nytt.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning, det betyder att vem som helst får komma och titta på när vi räknar.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan Länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Det finns fyra allmänna val

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Vad händer på Länsstyrelsen den 14 september och veckan efter de allmänna valen?

Söndagen den 14 september är det val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsens arbete med valen är att under dagen vara stöd till kommunernas valnämnder. Under kvällen, efter att valet avslutats kl. 20.00, tar Länsstyrelsen emot samtliga valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Under måndagen den 15 september tar Länsstyrelsen emot valsedlar från de övriga kommunerna i länet.

Valnatten

På valnatten tar även Länsstyrelsen emot samtliga valresultat i länet. Dessa valresultat rings in till oss från alla valdistrikt i länet. Det är dessa valresultat som du sedan ser på TV, webben eller får höra på radio.

Länsstyrelsen börjar räkna alla valsedlar

Klockan 09.00 den 15 september börjar Länsstyrelsen att räkna alla valsedlar som har lämnats i valet i länet. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de valsedlarna ska godkännas. På samma sätt tittar vi också på de valsedlar som blivit godkända, om de av någon anledning ska underkännas.

Under valnatten får du endast reda på hur många röster varje parti fått i valet. Det är först när Länsstyrelsen börjar räkna rösterna, som du får reda på hur många personröster (kryss) som varje person får som står på valsedlarna. Som väljare har du möjlighet att kryssa någon person som du föredrar på valsedeln.

Var kan du se det slutliga valresultatet?

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndigheten, och du kan följa vår räkning i realtid, då webben uppdateras ofta. Du är förstås mer än välkommen att besöka oss och följa vår räkning av valsedlar, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Mer information om plats och telefonnummer kommer senare.

Hur länge räknar Länsstyrelsen?

Vi kommer att räkna de röster som avlämnats i det allmänna valen från måndagen den 15 september till och med onsdagen den 24 september. Beroende på omständigheter, kan även tordagen och fredagen tas i anspråk för räkning.

Information på webben och twitter

Vi kommer i mån av tid och möjlighet att publicera information om hur räkningen fortskrider på vår webbplats, facebook och twitter.

Kontakta oss

Arne Åhman
Webbredaktör, Valsamordnare
Informations- och ledningskansliet
arne punkt ahman snabela lansstyrelsen punkt se¤arne punkt ahman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233381
070-372 45 20
Åsa Linderståhl
Valansvarig
Samhällsutvecklingsenheten
asa punkt Linderstahl snabela lansstyrelsen punkt se¤asa punkt Linderstahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233292

Rösträknare på Länsstyrelsen

Det är ett stort intresse att räkna rösterna på Länsstyrelsen efter valet.
Just nu är det rätt många som har lämnat in intresseanmälningar.
Du är förstås välkommen att lämna in en intresseanmälan, men vi kan tyvärr inte garantera att du får räkna röster hos oss vid detta val.

Följ räkningen av valet på twitter och facebook