Rösträkning på Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Vi beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige. 

Före valet

Länsstyrelsen fastställer valkretsindelningen och beslutar om hur valdistrikten ska se ut. Vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige tar vi emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Vi ändrar i röstlängden om uppgifterna på ditt röstkort är fel. Röstlängden används sedan i vallokalerna för att pricka av vilka som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi ge dig ett nytt.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning, det betyder att vem som helst får komma och titta på när vi räknar.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan Länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Det finns fyra allmänna val

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Nytt inför 2018 års allmänna val

Beställda valsedlar 2018

Val till riksdagen.
Val till landstingsfullmäktige.
Val till kommunfullmäktige i de olika kommunerna.

Att räkna röster hos Länsstyrelsen efter valet

Efter valet räknar Länsstyrelsen samtliga röster i alla valen. För det behöver vi ett antal rösträknare, som tillsammans med Länsstyrelsen personal, räknar och dokumenterar bedömningen av valsedlarna.

Om du är intresserad av detta, anmäler du dig på sidan Länsstyrelsen behöver rösträknare. På grund av att Länsstyrelsen byter webbplattform och därmed också webbplats, kommer sidan att plockas bort den 29 maj 2018. Anmäl dig gärna före detta datum.

Valdistrikt i länet 2018

Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Uppsala centralort
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Uppsala län

Vad händer på Länsstyrelsen efter valdagen?

Länsstyrelsens arbete med valen är att under valdagen vara stöd till kommunernas valnämnder. Under kvällen, efter att valet avslutats kl. 20.00, tar Länsstyrelsen emot samtliga valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Under måndagen tar Länsstyrelsen emot valsedlar från de övriga kommunerna i länet.

Valnatten

På valnatten tar även Länsstyrelsen emot samtliga valresultat i länet. Dessa valresultat rings in till oss från alla valdistrikt i länet. Det är dessa valresultat som du sedan ser på TV, webben eller får höra på radio.

Länsstyrelsen börjar räkna alla valsedlar

Klockan 09.00 börjar Länsstyrelsen att räkna alla valsedlar som har lämnats i valet i länet. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de valsedlarna ska godkännas. På samma sätt tittar vi också på de valsedlar som blivit godkända, om de av någon anledning ska underkännas.

Under valnatten får du endast reda på hur många röster varje parti fått i valet. Det är först när Länsstyrelsen börjar räkna rösterna, som du får reda på hur många personröster (kryss) som varje person får som står på valsedlarna. Som väljare har du möjlighet att kryssa någon person som du föredrar på valsedeln.

Var kan du se det slutliga valresultatet?

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndigheten, och du kan följa vår räkning i realtid, då webben uppdateras ofta. Du är förstås mer än välkommen att besöka oss och följa vår räkning av valsedlar, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Mer information om plats och telefonnummer kommer senare.

Hur länge räknar Länsstyrelsen?

Vi kommer att räkna de röster som avlämnats i det allmänna valen i ungefär 1 en och en halv vecka efter valdagen.

Information på webben och twitter

Vi kommer i mån av tid och möjlighet att publicera information om hur den slutliga räkningen fortskrider på vår webbplats, facebook och twitter.

Länets rapportpartier på valnatten (september 2014)

Riksdagen

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Landstingsfullmäktige

Samtliga partier i riksdagsvalet och,
Landsbygdspartiet Oberoende
Piratpartiet
Kristna Värdepartiet

Kommunfullmäktigeval
Samtliga partier i riksdagsvalet och,

Enköpings kommun
Nystart Enköping (NE)

Heby kommun
Det Lokala Partiet i Heby kommun

Håbo kommun
Bålsta partiet

Knivsta kommun
Knivsta.Nu

Tierps kommun
Svenskarnas parti

Uppsala kommun
Landsbygdspartiet Oberoende
Piratpartiet
Kommunistiska Partiet
Kristna Värdepartiet

Älvkarleby kommun
Kommunens Väl

Östhammars kommun
Landsbygdspartiet Oberoende
Borgerligt Alternativ

 Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Kryssa flera personer.
Leder till att rösten går till det partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet.

Otydligt kryss.
Om krysset vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad). Rösten går enbart till partiet.

Tillskrivna namn.
De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, och rösten går till partiet och den aktuella listan.

Otydligt partinamn.
Den som själv skriver ett partinamn på en tom valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Står det till exempel ”Alliansen” går rösten inte till något av partierna inom detta block utan registreras som ett nytt parti. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar.

Flera valsedlar i samma kuvert.
Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar NYtt för 2018 års allmänna valför olika partier i samma kuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer.
Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Reinfeldt eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning).

 Mer information om val

 Följ räkningen av valet på twitter och facebook