Larmmottagare

Hushållen inom den inre beredskapszonen runt Forsmarks kärnkraftverk ska ha en larmmottagare för att kunna larmas vid en olycka i kärnkraftverket.
Larmmottagare 2016

Nya larmmottagare har under 2015 och 2016 skickats ut till permanentboende och sommarboende inom den inre beredskapszonen.

Du som ännu inte fått en ny larmmottagare kommer att få den skickad till din ordinarie hemadress under 2016. När den finns att hämta aviseras det med ett sms eller med en avi från posten. Paketet hämtas ut på närmaste postutlämningsställe enligt vad som står angivet på avin.

Den gamla larmmottagaren får behållas alternativt lämnas till elektronikåtervinning på närmaste återvinningscentral. Det är dock viktigt att du behåller din gamla mottagare till dess att du fått den nya.

Har du ingen larmmottagare?

Om du bor inom den inre beredskapszonen och saknar en larmmottagare så ska du kontakta oss på länsstyrelsen. Du kan även vända dig till IMES Radio TV, Guldskärsgränd 2 i Östhammar för att kvittera ut eller byta din larmmottagare. Ange alltid fastighetsbeteckningen i kontakten med oss på länsstyrelsen eller IMES Radio TV. 

Larmprov

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad testas systemet med ett larmprov kl. 19.00. Vid provlarmet hörs en signal från larmmottagaren och därefter läses ett provmeddelande upp av Sveriges Radio.

Systemet för utomhusvarning provas samma dagar klockan 15.00, samtidigt med kommunernas utomhusvarning i Tierp, Östhammar och Öregrund samt landets övriga kommuner med system för utomhusvarning.

Du ska inte vidta några åtgärder i samband med provet. Inför provet annonseras detta veckan före i annonsbladen i Östhammar och Norduppland samt i radions olika kanaler den aktuella dagen för provet. Provet sker i såväl Sveriges Radios kanaler som reklamfinansierade kanaler i marknätet.

Larmmottagren är statlig egendom

Larmmottagaren tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och är statlig egendom som endast är till låns. Larmmottagaren ska alltid finnas i fastigheten och den fungerar endast i området runt Forsmarks kärnkraftverk.