Kontakta oss

Lina Ploug
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Samhällsutvecklingsenheten
lina punkt ploug snabela lansstyrelsen punkt se¤lina punkt ploug snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233401
072-5215193
Sibel Korkmaz
Handläggare våld i nära relation
Samhällsutvecklingsenheten
sibel punkt korkmaz snabela lansstyrelsen punkt se¤sibel punkt korkmaz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233405

Webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

Läs mer om Länsstyrelsens jämställdhetsarbete