Jämställdhet

Jämställdhet

 

Jämställdhet är att alla människor oavsett kön ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att genomföra jämställdhetspolitiken på regional nivå. I det dagliga arbetet kan ett utvecklingsarbete ske genom att ett genusperspektiv används i kartläggningar och analyser, genom kompetensutveckling eller genom ett lärande av andras erfarenheter.

På Länsstyrelsen kan ett jämställdhetsarbete handla om att utveckla arbetet med personer som utsätts för våld i nära relationer eller ge bidrag till insatser som motverkar hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan också handla om stöd till företagare, en kommuns översiktsplan eller djurskyddskontroller.

Här hittar du mer information om arbetet för jämställdhet i länet: