Om mottagandet av asylsökande i länet

Myndigheter och kommuner i Uppsala län samarbetar för att på bästa sätt ta emot de asylsökande som nu kommer. Länsstyrelsen har en samordnande roll och bevakar kontinuerligt situationen.

Läget i länet

De senaste året har ett stort antal asylsökande kommit till landet. Situationen har inneburit att Migrationsverkets boenden inte räcker till. 

I Uppsala län har arbetet hittills fokuserat på att hitta möjliga, tillfälliga, boenden för asylsökande. Det är Migrationsverket som gör bedömningen var och när boenden behöver öppnas.

Just nu finns så kallade kommunala evakueringsplatser i flera kommuner i Uppsala län. Där bor de asylsökande under en begränsad tid i väntan på plats på ett mer permanent boende. Kontakta respektive kommun för mer information.

Läget i landet samt frågor och svar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Här kan du få en aktuell lägesbild över hur flyktingsituationen ser ut i landet.

De har även samlat svar på några av de frågor om flyktingsituationen som de ofta ser att folk ställer. Nedan finns en länk till den sidan.

Här kan du läsa mer om aktuella frågor om flyktingsituationen i Sverige.

Länsstyrelsens roll och ansvar

Länsstyrelsen har en samordnande roll och arbetar för att koordinera, stödja och underlätta samarbetet mellan länets kommuner, berörda myndigheter och organisationer. Vi håller också regelbundna regionala samverkanskonferenser med kommunerna och berörda myndigheter.

Utökade uppdrag för Länsstyrelsen

Den rådande situationen innebär utökade uppdrag för Länsstyrelsen. På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen lämnat en sammanställning till Migrationsverket av lokaler i länet som kan användas för tillfälliga asylboenden. Länsstyrelsen har också, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gjort en kartläggning av länets förmåga att klara av en utdragen situation med ett stort antal asylsökande.

Läs länsstyrelsernas sidor om mottagandet av asylsökande

Läs mer om människor på flykt på Migrationsverkets webbplats