Uppsala läns Barnavårdsförbund

Från och med 2017 administrerar organisationen Barnombudsmannen i Uppsala det så kallade Guldkantsbidraget, som delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund. Det har under flera år samordnats av Länsstyrelsen i Uppsala län på uppdrag av Uppsala län Barnavårdsförbund.

Läs mer och ansök om guldkantsbidraget hos Barnombudsmannen i Uppsala.