Människa och samhälle 

Människa och samhälle
Foto: Arne Åhman

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen

 

Läs mer här.