Lättläst om Länsstyrelsen 

Sverige är indelat i 21 län. Ett län består av flera kommuner. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Uppsalas landshövding heter Peter Egardt. Länsstyrelsen i Uppsala län har cirka 180 anställda. Vi arbetar med många olika saker.

Här följer några exempel:

  • Vi övervakar miljön och naturen i länet.
  • Vi ser till att djuren har det bra.
  • Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.
  • Vi förmedlar bidrag till företag som vill växa.

Vi håller på att skapa fler webbsidor på lättläst, men är inte riktigt klar med det ännu.

Kontakta oss

Arne Åhman
Webbredaktör, Valsamordnare
Staben
arne punkt ahman snabela lansstyrelsen punkt se¤arne punkt ahman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233381
070-372 45 20