Lättläst om Länsstyrelsen

Sverige är indelat i 21 län. Ett län består av flera kommuner. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Uppsalas landshövding heter Peter Egardt. Länsstyrelsen i Uppsala län har cirka 180 anställda. Vi arbetar med många olika saker.

Här följer några exempel:

  • Vi övervakar miljön och naturen i länet.
  • Vi ser till att djuren har det bra.
  • Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.
  • Vi förmedlar bidrag till företag som vill växa.

Vi håller på att skapa fler webbsidor på lättläst, men är inte riktigt klar med det ännu.