Gröna Bladet - vårt nyhetsbrev 

Gröna Bladet kommer ut 2-4 gånger per år. I nyhetsbrevet informerar vi om jordbruksstöd, aktuella kurser och utbildningar, träffar och andra nyheter inom jordbruksområdet. Bladet riktar sig till länets jordbruksföretag och konsulter inom lantbruket och finns som nedladdningsbar PDF.

Gröna Bladet kommer tyvärr inte att skickas ut i pappersformat under 2014. Det kommer däremot att fortsätta att komma ut i digital form. Vill du fortsätta att läsa Gröna Bladet digitalt, och även annan information från Länsstyrelsen behöver vi din e-postadress. Skicka ett mail till jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se och skriv att du vill ha information via e-post i framtiden.