Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Projektet erbjuder kostnadsfri rådgivning och kursverksamhet inom områdena växtnäringseffektivitet, säker användning av växtskyddsmedel och minskad klimatpåverkan.

Greppa Näringen drivs av Jordbruksverket i samarbete med LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag inom lantbruksbranschen.
Bild på ambassadörer

Rådgivning anpassad till din gård

Som medlem i Greppa Näringen erbjuds du kostnadsfri rådgivning anpassad till just din gård.

Rådgivning ges inom en rad olika teman (så kallade rådgivningsmoduler), exempelvis växtnäringsbalanser, kväve- och fosforstrategi, markpackning, växtskydd, utfodring och klimat.

Läs mer om de olika rådgivningarna på Greppa Näringens webbplats.

Du kan också höra av dig till din rådgivarorganisation eller till oss på länsstyrelsen så berättar vi mer!

markpackning

Kurser och studiecirklar

Du är välkommen att delta i Greppa Näringens kurser och studiecirklar och lära dig mer om gödslingsstrategier, klimatanpassning och växtskydd. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor inom samma produktionsinriktning och diskutera aktuella frågor med Greppa Näringens rådgivare.

Vem kan gå med?

Greppa Näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status eller kemisk status enligt vattendirektivet mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark verksamhet inom vattenskyddsområden specialodlingar, exempelvis grönsaker.

I Uppsala län gör vi en särskild satsning på lantbruk i närheten av Olandsån och Tämnarån. Vill du bli medlem fyll i anmälningsblanketten och skicka till Länsstyrelsen!

Amassadörsgårdar

Hör gärna av dig till någon av våra tre ambassadörer och hör om deras erfarenheter av Greppa Näringen.

Per Möller, Tärnsjö: 070-666 17 70

Claes Eningsjö, Enköping: 070-318 08 99

Lars-Ola Kallén, Örsundsbro: 070-667 50 54