Landsbygdsutveckling

Kor på bete

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Beslutsomgångar för stöd inom Landsbygdsprogrammet 2015-2016

 

En komplett ansökan ska vara inkommen senast det angivna datumet för ansökningsperioden. Efter det angivna datumet prövar Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in sedan förra ansökningsperioden.

2015

0mgång 1:  3 september 2014 – 15 september 2015

Omgång 2: 16 september 2015 – 31 december 2015

2016

Omgång 1:  1 januari 2016 – 31 mars 2016

Omgång 2:  1 april 2016 – 30 juni 2016

Omgång 3:  1 juli 2016 – 30 september 2016

Omgång 4: 1 oktober 2016 – 31 december 2016