Tillståndspliktig verksamhet

Djurskyddslagen (1988:534) 16 § säger att den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd av djurskyddsinspektören på Länsstyrelsen. Det som kontrolleras är bland annat att den som söker tillstånd kan anses lämplig och att anläggningarna där verksamheten ska bedrivas är lämpliga.

Följande verksamheter behöver tillstånd.

Häst

 • Håller 10 eller fler hästar äldre än 24 månader.
 • Föder upp 4 eller fler hästar per år.
 • Upplåter 4 eller fler hästar per år.
 • Säljer 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning.
 • Säljer 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning.
 • Förvarar eller utfodrar 4 eller fler hästar.

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig är verksamheten tillståndspliktig oavsett antalet hästar. Tillstånd krävs fortfarande för den som använder hästar i ridskoleverksamhet.

Hund

 • Håller 10 eller fler hundar äldre än 12 månader.
 • Föder upp 3 eller fler kullar per år.
 • Säljer hundar från 3 kullar eller fler per år av egen uppfödning.
 • Säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning.
 • Förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar.

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig är verksamheten tillståndspliktig oavsett antal hundar.

Katt

 • Håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader.
 • Föder upp 3 eller fler kullar per år.
 • Upplåter 3 eller fler katter per år.
 • Säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning.
 • Säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning.
 • Förvarar eller utfodrar 4 eller fler katter.

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig är verksamheten tillståndspliktig från första katten.

Övriga sällskapsdjur

Verksamheter som kan vara tillståndspliktiga är exempelvis

 • Uppplåter 6 eller fler kaniner eller illrar per år, till exempel sommarkaniner.
 • Upplåter gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.
 • Akvarieuthyrningsverksamhet.
 • Zoobutiker och andra verksamheter som säljer sällskapsdjur yrkesmässigt
 • Smådjurspensionat
 • Uthyrning av sommarkaniner
 • Foderdjur

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig är verksamheten tillståndspliktig oavsett antal djur/förvaringsutrymmen.

Pälsdjursuppfödning

Det krävs alltid tillstånd när man föder upp pälsdjur.

 Jordbruksverkets blanketter