Rådgivning och kurser

Foto på Highland Cattle på en strand med vatten i bakgrunden

​Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
  • biodling,
  • ekologisk produktion,
  • Greppa Näringen,
  • kommersiell service,
  • Ett rikt odlingslandskap,
  • skapa nya jobb.

Kompetensutveckling

Det finns möjlighet att söka stöd för kompetensutveckling och rådgivning, men under andra former än tidigare. Syftet är att öka kompetensen hos de som är verksamma på landsbygden. Läs vidare under rubriken Om kompetensutveckling och rådgivning.

Är du intresserad av rådgivning, kurser eller andra aktiviteter inom något av områdena Ekologisk produktion, Ett rikt odlingslandskap eller Greppa Näringen? Då kan du kontakta någon av de aktörer som länsstyrelsen avtalat kompetensutveckling inom dessa områden med.

pdf Kontaktuppgifter till företag som genomför aktiviteter inom kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet.

Ekologisk produktion i Mälar-Hjälmarregionen.

Länsstyrelserna anordnar också kurser inom ekologisk trädgårdsproduktion specifikt för Mälar-Hjälmarregionen. Det är kompetensutveckling för dig som vill starta eller utveckla ekologisk yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland.

Dessutom arrangeras kurser om ekologisk fjäderfäproduktion i Mälar-Hjälmarregionen, som är kompetensutveckling för dig som vill nystarta eller utveckla befintlig yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä.