Lantbruk och landsbygd 

Lada
Foto: Rolf Sturegård

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inkl Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Kontakta oss

Martina Dernroth
Enhetschef
Enheten för Landsbygdsutveckling
Martina punkt Dernroth snabela lansstyrelsen punkt se¤Martina punkt Dernroth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233235
Åsa Norling Staland
Enhetschef
Jordbruksenheten
Asa punkt Norling punkt Staland snabela lansstyrelsen punkt se¤Asa punkt Norling punkt Staland snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233316

Tidskrift om landsbygdsutveckling och EU-stöd i Uppsala län

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen

 

Läs mer här.