På gång i Florarna

​Florarnas naturreservat är ett uppskattat besöksmål, välkänt för sina vidsträckta myrar och skogar med höga naturvärden.

Länsstyrelsens områdesskyddare och förvaltare kommer att presentera förslag till nytt reservatsbeslut och förslag till skötsel av området. Vi hoppas på synpunkter. Efter presentationen gör vi en kortare vandring i markerna kring Risön och Västergärde. Då finns möjlighet att diskutera genomförda och kommande restaureringar av skogs- och betesmarker.

Program

kl. 12.00 Lägerelden vid Risön är igång. Ta gärna med något att grilla. Husen står öppna för dem som vill titta in.
kl. 13.00 Information om förslaget till beslut och skötselplan och diskussion i ladan vid Risön. Länsstyrelsen bjuder på kaffe.
kl. 14.30 Vandring och fortsatt diskussion kring Risön och Västergärde. Ta med kängor eller stövlar.
ca. kl. 16 Avslut