Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål och äger rum i Uppsala den 14–15 maj 2018. Nu är anmälan öppen!
Miljömålsdagarna 2018, 14-15 maj.

Välkommen till två intressanta dagar med temat "Stora utmaningar, nya lösningar" och fokus på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål – inom näringslivet, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Det är ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete som brukar samla omkring 200–300 deltagare från hela landet.

Under de två dagarna får du:

  • en uppdatering av svenskt miljöarbete
  • möjlighet att dela med dig av och inspireras av goda exempel
  • nätverka med statliga myndigheter, näringslivet och kommuner.

För att vara säker på att få boende under konferensen, har rum förhandsbokats fram till i första hand 16 mars respektive 27 mars, se mer information i anmälan och program.

Observera även "boka-tidigt-rabatt" fram till 11 april.

Länsstyrelsen i Uppsala län är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete med bl a Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Uppsala och Uppsala kommun.

Programmet hittar du på hittar du på RUS hemsida.