Årets regionala bostadskonferens den 16 november 2017

Uppsala läns befolkning fortsätter öka. Under 2016 blev ökningen särskilt stor med drygt 7200 nya personer i länet. Det är viktigt för länets utveckling att människor och företag väljer att flytta till Uppsala län. Ett ökat bostadsbyggande är en förutsättning för detta. Välkomna till årets regionala bostadskonferens den 16 november 2017. Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 12, Uppsala.

Hur kan vi tillsammans skapa ett hållbart samhällsbyggande?

Det är huvudfrågan under årets bostadskonferens. För att möta den utmaning som ett hållbart samhällsbyggande ger behöver alla aktörer samarbeta. Under denna dag får en bredd av aktörer med olika uppgifter och perspektiv mötas för att diskutera och inspireras kring hur vi tillsammans hittar vägar framåt mot ett mer hållbart samhällsbyggande där alla kan hitta en bostad.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till alla som har en roll i samhällsbyggandet. 

Dagens program innehåller föreläsningar av forskare från KTH och Uppsala universitet, presentationer från bransch- och intresseorganisationer som Sveriges Byggindustrier, Hyresgästföreningen och SKL. Anförande av Näringsdepartementet, lägesbeskrivning kring bostadsmarknaden av Länsstyrelsen, nya satsningar kring kollektivtrafik och infrastruktur av Region Uppsala och utställningar av länets kommuner. Dagen avslutas med ett panelsamtal kring huvudfrågan mellan föreläsare och företrädare för kommunernas kommunstyrelser. Det fullständiga programmet för dagen och länk till din anmälan finns här nedan.