Laddinfrastruktur för elfordon i Östra Mellansverige – hur får vi den miljövänligaste fordonsflottan i världen

 

Laddning
Nu startar resan för att bygga om Östra Mellansveriges transportsystem för framtidens fordon – elbilar. Kom med på detta seminarium och var med på resan redan från början.
Hur ser läget ut idag, vad kan förväntas av framtiden?
Vad får utvecklingen att gå snabbare?
Vad har de privata aktörerna för planer vad gäller utbyggnaden av laddinfrastrukturen för riksvägarna, destinationsplatser som exempelvis köpcentra och andra offentliga platser, hemmaladdning för lägenhetsboende, arbetsplatser och i glesbygden?
Vilket stöd behövs från samhället för att nå visionen en fossilbränslefri fordonsflotta i Östra Mellansverige?
Laddningsstation

Länsstyrelserna och regionförbunden i Östra Mellansverige har ansökt hos tillväxtverket om stöd för att utarbeta en strategi i syfte att påskynda en heltäckande utbyggnad av laddinfrastruktur i regionen. Vid detta seminarium har ni möjlighet att vara med och påverka det fortsatta arbetet.

 

Tid: 20 oktober 2015, kl. 10.00. – 16.00.
Lokal: Park Inn by Radisson, Storgatan 30, Uppsala

Anmälan senast 15 oktober (begränsat antal platser)
Se länken "Anmälan" längre ned på sidan.

Moderator: Jakob Lagercrantz, Equest, som har lång erfarenhet miljö- och transportarbete, bl.a. som projektledare för Västra Götalands regionala elfordonsprojekt Ecoast & Infragreen och varit ordförande i Gröna Bilister under nio år.

Seminariets filmer, 8 delar.

Del 1. Jakob Lagercranz och landshövding Peter Egardt.

Del 2. Fredrik Idevall

Del 3. Olle Johansson

Del 4. Martina Wikström

Del 5. Privata aktörer.

Del 6. Privata aktörer, panel.

Del 7. Lagercrantz, Equest och Power Cirkle, Olle Johansson.

Del 8. Paneldebatt och diskussion.

Program

9.30- 10.00
Kaffe och smörgås.

10.00-10.10
Välkomna!
Peter Egardt, Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län.

10.10-10.20
Bakgrund till projektet, upplägg av dagen
Fredrik Idevall, Trafik- och samhällsplanerare, Region Örebro län.

10.20-10.50
Hur ser elbilsmarknaden ut just nu och vad kan förväntas av framtiden.
Olle Johansson, Power Circle.

10.50-11.00
Paus.

11.00-11.20
Energimyndighetens arbete med laddinfrastruktur, Martina Wikström.

11.30-12.30
Lunch.

12.30-14.00
De större privata aktörerna presenterar sina utbyggnadsplaner, diskussion.

  • EON, Karin Waldén
  • Fortum, Tobias Henmark
  • Vattenfall, Mattias Lindblom
  • Clever, Fredrik Nordin
  • Tesla, Josephine Adorelle

14.00-14.10
Paus.

14.10-14.30
Framgångsrika metoder att arbeta med elbilar och laddinfrastruktur, ECOAST, Infragreen, Green Highway, m.fl.
Lagercrantz, Equest och Power Circle, Olle Johansson.

14.30-15.00
Kaffe.

15.00–16.00
Vilka insatser behövs i regionen från samhället för att få en snabb utbyggnad av infrastrukturen för elladdningsinfrastrukturen, paneldebatt och diskussion.

  • vid bostäder
  • i glesbygden
  • för olika destinationsladdningspunkter
  • för riksvägarna

16.00
Avslut

 

 Arrangörer

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland.

 

Elstation, stolpe