Länsstyrelsen deltar med seminarium under Almedalsveckan

"Mission Possible – nyanlända invandrares etablering" är ett tvåtimmars seminarium om den positiva betydelsen av nyanlända invandrare i samhället.
  • Ett genomförbart uppdrag som bygger på samarbete och samverkan.
  • Lärande tankar om beredskap, kapacitet och bosättning.
  • Vilka är dagens och framtidens utmaningar?

Seminariet kommer att belysa frågor om bosättning och arbetet med etableringen utifrån Länsstyrelsens och Arbetsförmedlingens perspektiv. Vi har också med ett par goda exempel på samverkan med fokus på den nyanlände. 

Under ledning av moderator Bengt Westerberg medverkar Lars Bäckström, landshövding Västra Götalands län, Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen, och Jasenko Selimovic, statssekreterare hos Erik Ullenhag, Arbetsmarknads- departementet. Två regionala exempel från Gävleborg och Borlänge som kommer att visa hur det goda samarbetet mellan olika aktörer ger bättre förutsättningar för den nyanlände att komma i arbete. Som avslutning, en paneldebatt med alla medverkan- de ger möjligheten att diskutera viktiga frågor.

Vid lämpliga tillfällen under veckan kommer Länsstyrelsen portal Informationsverige.se att visas upp.

Tid, plats och program

När? Tisdagen den 3 juli klockan 8.30-11.00

Var? Residensets trädgård i Visby, ingång Korsgatan

Mer information och program - Mission Possible – Nyanlända invandrares etablering

Framsida på inbjudan och program