Varför världsarv?

Arbetet med att nominera ett nytt världsarv ger möjligheter inom flera olika områden. Oavsett om UNESCO beslutar att ta med ”The Rise of Systematic Biology” på världsarvslistan eller inte, så har Sverige genom arbetet med denna nominering väckt intressanta frågor.

  • Kulturarv och vetenskap: världsarv handlar om utbildning, vetenskap och kultur. Det planerade världsarvet ”The Rise of Systematic Biology” ger flera tillfällen att informera om kulturarv och vetenskap i allmänhet, men också mer specifikt om biologi och just systematisk biologi.
  • Biologiskt kulturarv: vi har också chansen att vara föregångare inom arbetet med att bevara biologiskt kulturarv genom att se ett värde inte bara i gamla monument och byggnader, utan också i bevarade växtpopulationer.
  • Nätverk: nomineringsarbetet har lett till ett utökat nätverk och förstärkt samarbete på de enskilda platserna, mellan de olika platserna i Sverige och internationellt.
  • PR för de svenska Linnéminnena: nomineringsprocessen gör att platserna uppmärksammas extra mycket. Ett ökat intresse för de nominerade Linnéminnena kan även leda till extra intresse även för landets övriga Linnéminnen.
  • Global biologisk mångfald: det planerade världsarvet anknyter direkt till vikten av en bevarad biologisk mångfald och problemet med att arter dör ut.