Samrådsområde

Områden där myndigheterna vill kunna kontrollera vad som sker kan skyddas som samrådsområden. Detta innebär att varje gång någon tänker göra något som kan påverka området, exempelvis bygga hus, dra en väg eller hugga ner träd, så måste det anmälas till länsstyrelsen.