Samrådsområde 

Områden där myndigheterna vill kunna kontrollera vad som sker kan skyddas som samrådsområden. Detta innebär att varje gång någon tänker göra något som kan påverka området, exempelvis bygga hus, dra en väg eller hugga ner träd, så måste det anmälas till länsstyrelsen.

Kontakta oss

Eva Bergdahl
Länsarkitekt/Stf chef
Samhällsutvecklingsenheten
Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Bergdahl snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233217
070-5589908