Kallriga - i grunda vatten

Kallriga
Det är bara att inse, vill man upptäcka hela Kallriga naturreservat räcker det inte med en dag. Det är ett stort och omväxlande område som kanske allra bäst utforskas från vattnet. Är du det minsta intresserad av fåglar är det här rätt plats för dig.

Kallriga består av kuststräckan mellan Jungfrufjärden och Kallerö samt Kallrigafjärdens västra delar. Det är en innerskärgårdsmiljö där kusten är väldigt sönderskuren och det finns många grunda fjärdar och vikar.

På land hittar du strandängar och betesmarker, igenväxande lövängar, vild barrskog och ädla lövträd. Den ständigt pågående landhöjningen gör att det finns många kärr och små sjöar i olika stadier av avsnörning från havet.  Stora delar av reservatet är stiglöst land och det är ibland svårt att ta sig fram.

Längst i söder är det mer lättillgängligt. Här finns det markerade stigar, eldstad och ett fågeltorn med god utsikt över Kallrigafjärden. Den grunda fjärden är en viktig rastplats för flyttande fåglar, så vår och höst kan du se massor av änder, gäss och svanar. Eftersom kuststräckan är så pass ostörd, häckar också många vanliga och ovanliga fåglar. Havsörn är snarare regel än undantag att se här, kanske upptäcker du t o m flera stycken samtidigt.

De grunda vattnen längs kusten är idealiska att paddla eller ro runt i. Då kan du hitta dina alldeles egna privata smultronställen.

Tänk på att det är tillträdesförbud i hela den grunda viken Lövörsgräset under 15 juli-15 oktober och undvik att röra dig på strandängarna i häckningstider.