Östa - rik natur och sorgsen mö

Östa
Östa är ett lättillgängligt naturreservat med många stigar och vandringsleder. Hit kan du göra en trevlig utflykt vare sig du vill njuta av lata dagar vid en sandstrand, fylla svampkorgen eller njuta av en varierad natur med en rik flora och fauna.

Östa är en naturskön halvö i Dalälven, där Enköpingsåsen sträcker sig ut i vattnet. Här kan du hitta öppna högmossar, trädbevuxna myrmarker och gammelskogar men även långa sandstränder och blomrika ängar. Området ligger på den s.k. "limes norrlandicus", gränsen mot Norrland och det är en tydlig skillnad i vegetationen mellan älvens södra och norra sida.

Vid myrmarkerna Stormossen och Joksmossen, i reservatets östra del, är det vildmarksstämning. Stormossen har ett nästan trädlöst mosseplan med upp till 400 år gamla tallar runtomkring. Kommer du hit tidig en vårmorgon kan du uppleva orrarnas spel inför parningen eller spana efter andra myrfåglar som t.ex. storspov och grönbena.

Uppe på rullstensåsen är skogen strövvänlig och rik på blåbär och lingon. Fina svampår finns det även gott om matsvamp, t.ex. kantarell och karl johan, men i reservatet finns också riktiga rariteter som den blåfotade taggsvampen och lakritsmusseron.

Läget vid vattnet på den utskjutande åsen, jakten och fisket har lockat människor till Östa sedan lång tid - både åsen och älven var naturliga kommunikationsleder. Spåren efter gångna tiders människor är många och spännande. Det har hittats allt ifrån stenåldersboplatser till rester efter järnframställning, fäbodar och inte minst en märklig runinskrift. Enligt sägnen ristades den runfyllda ormslingan in på blocket långt efter vikingatidens slut av en fröken Ouchterlony som sörjde sin älskades död.

Östa naturreservat ligger i ett av Sveriges mest skyddsvärda områden, invid Färnebofjärdens nationalpark. Vi är många som uppskattar denna vackra plats, så tänk på att visa varsamhet mot naturen när du kommer på besök.


Hitta hit!

Get Microsoft Silverlight